Skip to main content

Plennid is klaar voor de grondstoffenrevolutie, jij ook?

 

Vraag: “Wat is de grondstoffenrevolutie?”

Antwoord: “De mensheid heeft al te maken gehad met verschillende revoluties, denk bijvoorbeeld aan de industriële- en digitale revolutie. Tijdens deze revolutie hebben we veel grondstoffen gebruikt voor de productie van machines en elektronische apparaten en die hebben een enorme impact op ons klimaat. Het wordt daarom echt tijd dat we anders met onze grondstoffen omgaan dus daarom is het tijd voor een grondstoffenrevolutie.”

Vraag: “Wat is de rol van Plennid in deze revolutie?”

Antwoord: “Plennid gaat met name uit van het gebruik van organische grondstofstromen, omdat deze mits duurzaam beheer oneindig bruikbaar zijn. Om die reden ontwikkelen wij circulaire ketens van die organische reststromen.”

Vraag: “Voor wie doen jullie dit?”

Antwoord: “Met name voor groenaannemers die willen inschrijven op circulaire aanbestedingen. Aan de andere zijde ontzorgen wij overheidsinstellingen bij het vormgeven van circulaire (groen)aanbestedingen. Tevens moeten de verwerkende partijen in de toekomst kunnen voldoen aan de uitgevraagde verwaarding dus de verwerkers helpen wij met hun circulaire bedrijfsvoering.”

Vraag: “Waar staan jullie op de vakbeurs openbare ruimte?”

Antwoord: “Wij staan samen met onze fantastische partner, Inter Groep Bouw & Infra, tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte in hal 4. Dus als jullie vragen hebben omtrent deze thema’s dan gaan wij graag met jullie in gesprek.”

“Plennid maakt grondstofketens circulair, van ontwikkeling tot realisatie.”

Wij analyseren grondstofketens en maken ze sluitend. Door praktische invulling te geven aan circulaire ambities zijn korte en lange termijn doelen haalbaar.

Dit doen wij door middel van de vijf bouwstenen voor Circulaire Businessmodellen van Hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker. Het organiseren van de circulaire economie vraagt om een samenhangende aanpak die gebaseerd is op het uitwerken van deze bouwstenen;

Wil je hierover meer weten? Bekijk dan onze aanpak. Verder gaan wij altijd graag fysiek met jou in gesprek om verdere kansen te verkennen. Je kan ons benaderen via contact.