EMVI-plannen

We helpen bedrijven met het winnen van aanbestedingen waarin circulariteit en duurzaamheid een hoge waardering krijgt. Met trots kunnen wij zeggen dat wij in 2021 & 2022 bij 23 inschrijvingen hebben ondersteund, dat 17 van deze inschrijving geleid hebben tot gunning, met een totale omzet voor onze klanten van €42,8 miljoen. 

Waarom Plennid als planschrijver inschakelen?

Onze planschrijvers doen meer dan alleen het verzorgen van EMVI en BPKV. Hun centrale rol is het uitbrengen van advies binnen de duurzame en circulaire economie. Zo zitten zij bij verschillende partijen uit de keten aan tafel: zowel bij overheid, als aannemers als verwerkers. Kortom, onze planschrijvers zijn op de hoogte van de laatste innovaties, snappen wat uw opdrachtgevers zoeken in een plan én weten hoe een plan ambitieus doch realistisch blijft. 

Wij deden dit al voor:

Hoe gaan wij te werk?

Wij gaan natuurlijk zo vroeg mogelijk in de aanbestedingsfase voor u aan de slag. Allereerst wordt de uitvraag nauwkeurig geanalyseerd zodat wij weten op welke onderdelen wij u kunnen ondersteunen. Na uw akkoord maken wij een planning waarin we een verdeling maken tussen informatie ophalen, schrijven en optimaliseren. Het aantal contactmomenten en versies die we u toesturen zijn afhankelijk van de resterende duur van het project. Tot slot leveren we minimaal 24 uur voor de deadline het (winnende) plan op, zodat u rustig de gehele inschrijving kunt indienen. 

 

 

Meer weten? Ga eens met ons in gesprek.

AANNEMERS WERKEN MET ONS SAMEN OMDAT ZE;

vertrouwen op onze kennis van circulaire & duurzame oplossingen

nieuwe creativiteit in huis halen en zo van de 7.5 en 10 kunnen maken

extra EMVI-capaciteit nodig hebben in drukke periodes