Procesbegeleiding

Wilt u samen met andere ondernemers een keten opzetten om te komen tot een circulair product of dienst? Vanuit de subsidie Circulaire keten- projecten (CKP) kunnen wij u hierbij ondersteunen. Voor het opzetten van een ketenproject is een subsidiebedrag tot €120.000,- beschikbaar!

Waarom een procesbegeleider inschakelen?

Om te komen tot een keten is kennis, samenwerking en vertrouwen tussen partijen nodig. Dat gaat niet vanzelf. Het inhuren van een procesbegeleider met de juiste circulaire ervaring is daarom door RVO als een verplicht onderdeel van deze subsidie gesteld. Deze verplichting is echter geen last. Onze klanten zien onze procesbegeleiding juist als pluspunt voor circulaire keten projecten. De specialisten die deze processen begeleiden zijn ervaren in het opstarten en versoepelen van de samenwerkingen. Zij fungeren als lijm tussen de ketendeelnemers en als projectmanager met een onafhankelijke positie. Zo zorgen zij dat de partijen scherp blijven en de vaart erin houden.

Wij deden dit al voor:

Hoe gaat dat in zijn werk?

Bij het verkrijgen van de subsidie zal Plennid optreden als procesbegeleider. Het mooie van de CKP-regeling is dat deze dienst volledig valt onder de subsidiabele kosten. Dit betekent dat de kosten gefinancierd worden vanuit de verkregen subsidie. Wij gaan graag voor uw keten aan de slag met onze standaard CKP-aanpak, waarmee we het proces van begin tot eind in goede banen leiden. Mocht u meer begeleiding nodig hebben, dan is dat altijd mogelijk. Op basis van een intakegesprek bepalen wij van tevoren welke activiteiten, zoals onderzoek of (eind)rapportage, naast onze standaard aanpak nodig zijn.In het projectplan dient tevens een beschrijving van de procesbegeleider bijgevoegd te worden, deze ontvangt u tijdig van ons.

Meer weten? Ga eens met ons in gesprek.

KETENS WERKEN MET ONS SAMEN OMDAT ZE;

kunnen sparren met specialistische procesbegeleiders met een achtergrond in circulair advies;

ontzorgd worden in het managen van het langdurige project (+ toegang krijgen tot een volledig ingerichte online projectomgeving);

begeleid worden bij het voldoen aan alle subsidievoorwaarden

Meer over procesbegeleiding

Biobased vs circulair

Hoe maken we het circulair? Biobased reststromen

| Hoe maken we het circulair? | No Comments
Biobased en circulair gaan vaak in één adem, en worden nog wel eens door elkaar gehaald. Dat is niet zo gek; er zit veel overlap! Maar er is wel degelijk…

Hoe maken we het circulair? De procesbegeleider.

| Hoe maken we het circulair? | No Comments
Wat is een procesbegeleider? “Iemand die een proces zodanig helpt inrichten of bijsturen dat dit gunstig verloopt voor de betrokken partijen of deelnemers; begeleider van een proces.” (Algemeen Nederlands Woordenboek).…