Regiodeal Zuid Hollandse Delta

Binnen de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta zetten partijen zich in om met een integrale aanpak zichzelf tot een duurzame innovatieve koploper te ontwikkelen. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten zijn hierbij aangesloten.

Als onderdeel van de Regio Deal heeft Plennid een onderzoek uitgevoerd naar het grondstoffengebruik en de potentie tot het sluiten van regionale kringlopen. Er is gekozen om voor elk eiland een andere organische reststroom te onderzoeken en de opgedane kennis naderhand met elkaar te delen:

  • Bermmaaisel in de regio Goeree-Overflakkee
  • A/B/C hout in de regio Hoeksche Waard
  • Bomen uit landschap in de regio Voorne-Putten*

*Gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle

Project

In opdracht van zes gemeenten zijn regionale (hoogwaardige) toepassingsmogelijkheden in kaart gebracht voor de organische reststromen bermmaaisel, A/B/C hout en bomen uit landschap.

Toegepast

Er is een analyse gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van bermmaaisel, A/B/C hout en bomen uit landschap om de gemeenten handvatten te geven voor het realiseren van regionale (en circulaire) ketens.

Resultaat

De analyses zijn gebaseerd op twee minimumvoorwaarden, namelijk de mogelijkheid tot een lokale kringloop (‘regionale fit’) en mate van functionaliteit van het organisch materiaal in een eindproduct.

 

Bermmaaisel in de regio Goeree-Overflakkee

Compost, plaatmateriaal en Bokashi zijn voor de regio Goeree-Overflakkee als meest geschikte toepassingsmogelijkheden in het onderzoek naar voren gekomen. Deze mogelijkheden kunnen goed naast elkaar bestaan en bijdragen aan een duurzame en gesloten kringloop. De reden hiervoor is dat de kwaliteit van bermmaaisel verschilt, afhankelijk van factoren als herkomstlocatie en weersomstandigheden, wat vervolgens invloed heeft op de juist toepassingskeuze.

 

A/B/C hout in de regio Hoeksche Waard

Het opzetten van een circulair ambachtscentrum, de toepassing van houtafval in Cross Laminated Recycled Timber (CLRT) en spaanplaat zijn voor de regio Hoeksche Waard als meest geschikte toepassingsmogelijkheden in het onderzoek naar voren gekomen. Deze mogelijkheden kunnen ook goed naast elkaar bestaan en bijdragen aan een duurzame kringloop. Waar in een circulair ambachtscentrum (her)bruikbare materialen (als hout) uit afvalstromen worden gesorteerd voordat deze een afvalstatus toegewezen krijgen, vindt het overige afvalhout haar bestemming als vezeltoepassing in CLRT en spaanplaat.

 

Bomen uit landschap in de regio Voorne-Putten

Bouw- en interieurmateriaal, meubilair en bodemverbetering zijn voor de regio Voorne-Putten als meest geschikte toepassingsmogelijkheden in het onderzoek naar voren gekomen. De toepassingsmogelijkheden zijn veelal afhankelijk van de houtsoort en -kwaliteit. Hierdoor kunnen de mogelijkheden goed naast elkaar bestaan en bijdragen aan een duurzame en gesloten kringloop. Hoge kwaliteit hout vindt haar bestemming in bouw- en interieurmaterialen. Lage kwaliteit hout vindt haar bestemming in bodemverbetering, als compost, biochar en mulch.

 

Tijdens het onderzoek is ook naar voren gekomen dat regionale ketenpartners in de drie organische reststromen actief zijn op alle drie de eilanden. Het is belangrijk om verder te kijken dan de grenzen van een gemeente of eiland in de verwaarding van organisch materiaal.

Download Eindpresentatie - Projecten Zuid Hollandse Delta - Provincie Zuid Holland

Download resultaten projecten Zuid Hollandse Delta - Provincie Zuid Holland

Stuur document naar

Specialisten

LCA Specialist Kyra Verrips
+31 10 333 0475 | kyra@plennid.com
Kyra Verrips
+31 10 333 0475 | info@plennid.com
Tirza Vrijhof
Contact

Circulair Houtketen plan

Plennid laat zien hoe je met de Circulaire houtketen een positieve sociale, ecologische en economische impact kan realiseren.

Door efficiënt gronstofmanagement zorgen wij voor een zo hoogwaardig mogelijke opwaardering van het hout dat vrijkomt binnen gemeentes.