Regiodeal Zuid Hollandse Delta

Binnen de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta zetten partijen zich in om met een integrale aanpak zichzelf tot een duurzame innovatieve koploper te ontwikkelen. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten zijn hierbij aangesloten.

Als onderdeel van de Regio Deal doet Plennid onderzoek naar het grondstoffengebruik en de potentie tot het sluiten van lokale kringlopen. Er is gekozen om voor elk eiland een andere organische reststroom te onderzoeken en de opgedane kennis naderhand met elkaar te delen:

  • Gemeente Goeree-Overflakkee Bermmaaisel
  • Gemeente Hoeksche Waard ABC Hout
  • Regio Voorne-Putten* Laanbomen

*Gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle

Project

In opdracht van zes gemeenten worden regionale (hoogwaardige) toepassingsmogelijkheden in kaart gebracht voor de organische reststromen bermmaaisel, ABC hout en laanbomen.

Toegepast

Er wordt een analyse gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van bermmaaisel, ABC hout en laanbomen om de gemeenten handvatten te geven voor het realiseren van regionale (en circulaire) ketens.

Resultaat

De onderzoeken zijn nog in volle gang. De resultaten zullen in april/mei 2021 gedeeld worden.

Specialisten

Contact

Circulair Houtketen plan

Plennid laat zien hoe je met de Circulaire houtketen een positieve sociale, ecologische en economische impact kan realiseren.

Door efficiƫnt gronstofmanagement zorgen wij voor een zo hoogwaardig mogelijke opwaardering van het hout dat vrijkomt binnen gemeentes.