Ketenonderzoek Verwaarding Bermmaaisel – Provincie Zuid Holland

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De realisatie van deze ambitie brengt omvangrijke veranderingen met zich mee en vraagt om een goede balans tussen economie, leefomgeving en natuurlijke hulpbronnen. Vanuit dit oogpunt is er een onderzoek naar bermmaaisel en een hoogwaardige verwerking hiervan naar biobased producten uitgevoerd. Bermmaaisel wordt doorgaans onterecht als afvalproduct beschouwd terwijl het een waardevolle grondstof is die veel toepassingsmogelijkheden kent.

Er is inzicht gecreëerd in de mogelijkheden voor een CO2 neutrale keten waarbij in de verwerking van bermmaaisel naar biobased producten aansluiting is gezocht met de inkooppraktijken van de provincie Zuid-Holland.

Project

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is er een bermmaaiselketen ontwikkeld waarin het bermmaaisel hoogwaardig kan worden toegepast.

Toegepast

Er is allereerst een levenscyclusanalyse (LCA) van de huidige bermmaaiselketen uitgevoerd, waarna op basis van een multi-criteria filter analyse alternatieve toepassingsmogelijkheden tegen elkaar uit zijn gezet en aansluiting is gezocht met de inkooppraktijken van de provincie.

Resultaat

Uit de analyses is geconcludeerd dat maximaal 2.000 ton bermmaaisel nodig is voor het behalen van een CO2 neutrale Zuid-Hollandse bermmaaiselketen. De aansluiting met inkoopbare producten wordt voornamelijk behaald wanneer bermmaaisel wordt verwerkt als onderdeel van plaatmateriaal, isolatie en biocomposiet. De nadruk ligt hier op onderdeel van, want bermmaaisel blijkt veelal een toevoeging in biobased producten in plaats van de basisgrondstof. Een reden hiervoor is dat het gras korte vezels heeft, wat het minder stevig en dus minder geschikt maakt als basismateriaal.

 

Deze korte vezels kunnen echter goed verwerkt worden als basisgrondstof in een bodemverbetering, zoals compost of bokashi. Alhoewel de provincie zelf niet direct deze producten inkoopt kan zij hiervoor wel als aanjager van innovaties en regeneratie van biodiversiteit fungeren. Zij kan bijvoorbeeld door middel van subsidies en ontheffingen agrariërs binnen de provincie stimuleren over te stappen naar ecologische en plantaardige methodes.

Presentatie Ketenonderzoek Verwaarding Bermmaaisel

Download resultaten ketenonderzoek Verwaarding Bermmaaisel

Stuur document naar

Specialisten

LCA Specialist Kyra Verrips
+31 10 333 0475 | kyra@plennid.com
Kyra Verrips
Kees van Rengs - Oprichter/Eigenaar Plennnid
+31 10 333 0475 | kees@plennid.com
Kees van Rengs
Contact

Circulair Houtketen plan

Plennid laat zien hoe je met de Circulaire houtketen een positieve sociale, ecologische en economische impact kan realiseren.

Door efficiënt gronstofmanagement zorgen wij voor een zo hoogwaardig mogelijke opwaardering van het hout dat vrijkomt binnen gemeentes.