Levenscyclusanalyse Bermmaaisel – Gemeente Venray

De gemeente Venray streeft naar een circulaire werkwijze. Ze wil zuiniger omgaan met grondstoffen en producten door de herbruikbaarheid te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Er is een visie ontwikkeld op het sluiten van lokale grondstofkringlopen door deze als organisatie duurzaam in te kopen en het afvalbeleid te herijken. Maaisel, dat voorkomt uit bermonderhoud, is één van deze grondstofkringlopen. Bermmaaisel wordt doorgaans onterecht als afvalproduct beschouwd terwijl het een waardevolle grondstof is die veel toepassingsmogelijkheden kent.

Project

In opdracht van de gemeente Venray is er een impactanalyse op het bermonderhoud binnen de gemeente uitgevoerd.

Toegepast

Er is een levenscyclusanalyse (LCA) van de huidige bermmaaiselketen uitgevoerd, waarna aansluitend enkele CO2 reductiemogelijkheden zijn geïdentificeerd.

Resultaat

Voor de gemeente Venray bleek een omslag van klepelen naar maaien/korven bevorderend voor de biodiversiteit, bodemstructuur, en structuur van het bermmaaisel. Aanvullend levert bermmaaisel als bodemverbeteraar bij aan de biodiversiteit en als toevoeging in biobased producten bij aan de reductie van CO2.

Resultaten Levenscyclusanalyse Venray

Download resultaten levenscyclusanalyse Venray

Stuur document naar

Specialisten

LCA Specialist Kyra Verrips
+31 10 333 0475 | kyra@plennid.com
Kyra Verrips
Kees van Rengs - Oprichter/Eigenaar Plennnid
+31 10 333 0475 | kees@plennid.com
Kees van Rengs
Contact

Circulair Houtketen plan

Plennid laat zien hoe je met de Circulaire houtketen een positieve sociale, ecologische en economische impact kan realiseren.

Door efficiënt gronstofmanagement zorgen wij voor een zo hoogwaardig mogelijke opwaardering van het hout dat vrijkomt binnen gemeentes.