Circulaire houtketen stad Den Haag

Door de economische groei los te koppelen van het toenemende gebruik van grondstoffen en belasting van het milieu ontstaat een economie die ook in de toekomst houdbaar is. De gemeente Den Haag ziet in zo’n circulaire, duurzame economie de volgende kansen. Emissie reductie, extra economische waarde, nieuwe banen en grondstoffenbesparing.

De gemeente Den Haag heeft twee redenen om de beweging naar een circulaire economie in onze stad te versnellen. Enerzijds gaat het om het behoud van de leefbaarheid in de toekomst voor iedereen in de stad en anderzijds het behoud en groei van onze stedelijke economie. Plennid is door de gemeente Den Haag gevraagd om een analyse van de houtketen te doen om vervolgens tot een circulair implementatie plan te komen.

Project

In opdracht van de gemeente Den Haag is een houtketen ontwikkeld waarin de jaarlijks gekapte bomen hoogwaardig worden toegepast.

Toegepast

Een levenscyclusanalyse (LCA) gedaan van de huidige houtketen om vervolgens met een korte en lange termijn implementatie plan de keten te sturen naar een circulaire houtketen die in toegespitst op een zo hoogwaardig mogelijke verwaarding van haagse hout.

Resultaat

Het project biedt een korte en lange termijn doelstelling in combinatie met een praktisch toepasbaar implementatie plan. Door middel van zorgvuldige ketenregie uitgevoerd door een krachtige ketenregisseur zal het plan verder gerealiseerd worden.

Specialisten

Contact

Circulair Houtketen plan

Plennid laat zien hoe je met de Circulaire houtketen een positieve sociale, ecologische en economische impact kan realiseren.

Door efficiënt gronstofmanagement zorgen wij voor een zo hoogwaardig mogelijke opwaardering van het hout dat vrijkomt binnen gemeentes.