Beleidsontwikkeling gemeente Schiedam

De Gemeente Schiedam ziet het Klimaatakkoord van Parijs als extra bevestiging dat we CO2-uitstoot moeten verminderen tot het punt dat we niet meer uitstoten dan dat er wordt opgenomen. Hun klimaatbeleidsplan geeft richting en focus. Schiedammers hebben hoge ambities en willen verduurzamen.

Veel projecten, initiatieven en impulsen geven energie aan de stappen die we willen zetten. De gemeente Schiedam zorgt voor goede informatie, faciliteiten daartoe en stimuleren samenwerking, zoals met acties voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen. Een flexibele houding van de gemeente en een dienstbare houding horen daarbij. Plennid is ingeschakeld om het actieplan Lucht & Geluid te ontwikkelen en vervolgens om te zetten naar beleid.

Project

Actieplan Luchtkwaliteit en geluid 2018-2022. Dit project bestaat uit een maatregelenpakket van: Duurzame bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, duurzame distributie, Schiedam fietsstad, minder geluidshinder en betere luchtkwaliteit.

Toegepast

Er is gestart met een nulmeting om vervolgens vanuit hier de ambities te bepalen. Door middel van een maatregelenpakket over verschillende onderdelen zullen de ambities in de toekomst realiseerbaar zijn.

Resultaat

Erik Rozen heeft het Actieplan Lucht en Geluid 2018-2022 opgesteld. Hierin staan maatregelen genoemd die de gemeente wil nemen in de periode van 2019 t/m 2022. De doelstellingen hierbij zijn o.a.:

  • Blootstelling aan stikstofdioxide, fijnstof en roet verminderen
  • Het aantal mensen dat last heeft van geluid en slaapverstoring verlagen

Specialist

+31 10 333 0475 | info@plennid.com
Erik Rozen
Contact

Circulair Houtketen plan

Plennid laat zien hoe je met de Circulaire houtketen een positieve sociale, ecologische en economische impact kan realiseren.

Door efficiënt gronstofmanagement zorgen wij voor een zo hoogwaardig mogelijke opwaardering van het hout dat vrijkomt binnen gemeentes.