Skip to main content

Mei 2022 wordt de subsidie circulaire ketenprojecten weer opengesteld. Eén van de vereisten voor deze subsidie is het betrekken van een procesbegeleider die de lijm en manager is van het project. Afgelopen twee jaar hebben wij vanuit Plennid bij meerdere projecten de procesbegeleiding circulaire ketenprojecten succesvol vervuld. Ook dit jaar stellen wij onszelf weer beschikbaar als procesbegeleider!

Bezig met de voorbereidingen voor de inschrijving Circulaire Ketenprojecten en nog op zoek naar een passende procesbegeleider? Neem gerust contact met ons op via info@plennid.com of 010 3330475.

Voor meer info over de subsidie Circulaire Ketenprojecten kijkt u op www.rvo.nl.

In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U ontwikkelt gezamenlijk een product, proces, dienst of businessmodel en kort na afloop van het project kunt u dit op de markt brengen of toepassen. Door het toepassen vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

Achtergrond

Het kabinet wil dat Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie heeft. Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen, zoals mineralen, fossiele grondstoffen en metalen.

De subsidie Circulaire ketenprojecten ondersteunt kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden. Want de praktijk leert dat circulaire oplossingen vaak alleen van de grond komen als bedrijven samenwerken in de keten. Denk aan afnemers en toeleveranciers. Samenwerken gaat niet vanzelf. Er is onderling vertrouwen en kennisdeling nodig. Een ervaren procesbegeleider, die de sector, regio en het samenspel tussen partijen kent, helpt daarbij.

Procesbegeleiding Circulaire Ketenprojecten

Procesbegeleiding Circulaire Ketenprojecten

Stuur document

Door deze link op te vragen ga ik ermee akkoord dat mijn mailadres opgenomen wordt in de mailinglijst van Plennid (maximaal 1-2 mails per maand).