Beleidsmakers

Er zijn vanuit de overheid ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot de CO2 reductie en het toekomstige grondstoffen tekort. Wij kijken daarom naar de vraag: “Hoe gaan we politieke ambities omzetten in praktische acties die aantoonbaar resultaat opleveren?” We adviseren over ketenoptimalisatie,  de beste verwaarding en het verhogen van biodiversiteit.
Om deze vragen te beantwoorden werken wij stap voor stap toe naar een circulaire oplossing waarbij samenwerking en hoogwaardige verwaarding centraal staan.

LEVENSCYCLUSANALYSE

Hoe is mijn huidige keten ingericht?

BELEIDSONTWIKKELING

Hoe zet ik de maatschappelijke en politieke druk om in actie?

CIRCULAIR AANBESTEDEN

Hoe verwerk ik circulariteit in een aanbesteding?

GRONDSTOFMANAGEMENT

Hoe lopen mijn grondstofstromen?

Ketenregie

Hoe borg ik mijn circulaire ambities?

Meer weten? Ga eens met ons in gesprek.