Beleidsmakers

De overheid stelt ambiteuze doelen met betrekking tot de CO2 reductie en het toekomstige grondstoffen tekort. Wij kijken daarom naar de vraag: “Hoe gaan we politieke ambities omzetten in praktische acties die aantoonbaar resultaat opleveren?” We adviseren over ketenoptimalisatie, de beste verwaarding en het verhogen van biodiversiteit.

Om deze vragen te beantwoorden werken wij stap voor stap toe naar een circulaire oplossing waarbij samenwerking en hoogwaardige verwaarding centraal staan.

Plennid werkt voor gemeenten, provincies en waterschappen. We ondersteunen partijen bij het schrijven van een strategisch implementatie plan voor uw circulariteit doelstellingen. Daarnaast ondersteunen we organisaties bij de zo hoog mogelijke verwaarding van reststromen, hierbij is de eerste fase de circulaire quickscan. Welke stappen zet je als het gaat om vrijkomende reststromen?

Het ketenonderzoek gaat een klinke stap verder. Hiervoor analyseren wij de huidige keten en hoe grondstoffen verwerkt worden. Wat zijn duurzamere alternatieven? Plennid ontwikkelt hiermee nieuwe circulaire ketens.

Wanneer de opdrachtgever CO2 reductie wil realiseren voeren wij een LCA uit van een product of keten. Wij maken voor u de millieu winst bijvoorbeeld gemeten in CO2 reductie vduidelijk en inzichtelijk. Tot slot, adviseren en regisseren wij ook bij implementatie, wij bieden ondersteuning door middel van een ketenregisseur.

Meer weten? Ga eens met ons in gesprek.