Verwerkers

De markt vraagt meer en meer om een zo hoog mogelijke verwaarding van de groenstromen zoals hout, gras, blad, maaisel, schoffelvuil en invasieve exoten. De vraag die wij beantwoorden is; hoe krijgen we inzicht in innovatieve verwaarding-criteria en – technieken voor groene reststromen en hoe passen we deze toe?
Om deze vragen te beantwoorden werken wij stap voor stap toe naar een circulaire oplossing waarbij samenwerking en hoogwaardige verwaarding centraal staan.

LEVENSCYCLUSANALYSE

Hoe is mijn huidige keten ingericht?

CIRCULAIRE BEDRIJFSVOERING

Hoe voldoe ik aan de aanbestedingsnormen op het gebied van circulariteit?

GRONDSTOFMANAGEMENT

Hoe lopen mijn grondstofstromen?

KETENREGIE

Hoe kan ik circulariteit in de bedrijfsvoering implementeren?

Meer weten? Ga eens met ons in gesprek.