Digitalisering van

de Nederlandse houtketen

KETENSAMENWERKING

Digitalisering van

de Nederlandse houtketen

KETENSAMENWERKING

Welkom bij project digitale houtketen.

 

Met een team van ervaren ketenpartners werken wij binnen
dit project toe naar aan een revolutionaire pilot.

Digitalisering Houtketen - Circulair, Hoogwaardig, Lokaal

Het kan anders,

vinden wij.

Circulariteit breekt door. Doordat het onderdeel is van beleid en steeds meer overheidsinstanties hun uitvragen circulair in de markt zetten, krijgt de circulaire economie eindelijk de boost die het verdient. Volgens voorstanders past hout goed in dit circulaire plaatje. Er is dan ook reeds een stijgende vraag zichtbaar naar deze hernieuwbare grondstof voor onder andere de bouwindustrie, openbare ruimte, interieur toepassingen en de GWW. Vraag waaraan momenteel lokaal niet voldaan kan worden waardoor het grootste deel van het hout nog geïmporteerd wordt. Dit terwijl er bij regulier onderhoud en door duurzaam bosbeheer in Nederland een grote hoeveelheid geschikt hout vrijkomt. Op dit moment wordt dit hout in grote mate laagwaardig benut door er bijvoorbeeld plaatmateriaal of houtpellets voor de biomassa industrie van te maken. Dit kan anders vinden wij.

De redenen dat dit hout op dit moment nog niet hoogwaardig benut wordt zijn allemaal terug te herleiden naar de keten. Doordat de keten niet goed beheerst wordt zijn er verschillende drempels ontstaan die zorgen voor een inefficiënt proces waardoor veel ondernemers geen werkend businessmodel kunnen realiseren. Hierdoor is er een;

– gebrek aan continuïteit;
– gebrek aan gecentraliseerde kennis;
– gebrek aan communicatie & rapportage.

Om ervoor te zorgen dat er een transparante, integrale en schaalbare houtketen ontstaat die voor iedere m3 de meest lokale en hoogwaardige toepassing realiseert, werken wij vanuit deze ketensamenwerking aan een matchmaking platform voor de (lokale) houtsector. Tijdens de ontwikkeling van dit project en gesprekken met verschillende ketenpartners is duidelijk geworden dat er een grote behoefte is aan dit concept. Het platform zal een optimale situatie creëren die winstgevend is voor alle partijen. De supply chain wordt gecoördineerd waardoor vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd zijn en (kleinere) partijen een goed lopend bedrijf kunnen inrichten.

In het project wordt samengewerkt door zes MKB bedrijven met complementaire kennis en expertise van de keten: Bomenwacht Nederland, Den Boer Groenprojecten, De Plankenman, Herso, Blending Habits en Plennid. Laatstgenoemde is penvoerder en contactpersoon van dit project en zal tevens de aanjager zijn van deze ontwikkeling, zowel tijdens als na de samenwerking.

Dit project is een samenwerking tussen

test

Meer weten of heb je ideeën voor dit project? Stuur ons gerust een bericht.

    Dit project is gecofinancierd door de regeling CIRCULAIRE KETENPROJECTEN van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland