Diensten voor aannemers

Er is een groeiende druk die beleidsmedewerkers en ambtenaren uitoefenen om hun circulaire ambities waar te maken. Die ambities worden vertaald naar gunningscriteria in de aanbestedingen richting aannemers. De vraag waar wij antwoord op geven is; hoe gaan we concreet en realistisch voldoen aan de eisen op het gebied van circulariteit waarmee we in aanbestedingen worden geconfronteerd?

Om deze vraag te beantwoorden werken wij stap voor stap toe naar een circulaire oplossing waarbij samenwerking en hoogwaardige verwaarding centraal staan.

Meer weten? Ga eens met ons in gesprek.