Analyse Cirkelstad – Delft & Alphen aan den Rijn

Het team van iCircl ondersteund alle vraagstukken van over­heden, project en gebiedsontwikkelaars en de uitvoerende bedrijven in de bouwketen om hun projecten circulair te maken. Wanneer jij jouw bedrijf, dienst of product met een circulaire ambitie wilt oppakken dan kun je je aansluiten bij Cirkelstad of je ambitie laten ondersteunen door Het Bouwprogramma.

Plennid is door iCircl ingeschakeld om een analyse uit te voeren voor Delft en Alphen aan den Rijn. Het doel van de analyse is om te kijken of het mogelijk is om op korte termijn van beide steden een “Cirkelstad te maken.

Project

Analyse Cirkelsteden Delft & Alphen aan den Rijn. Voor beide gemeentes zijn de stakeholders in kaart gebracht en is gezocht naar voldoende aanknopingspunten om op korte termijn een Cirkelstad in deze gemeente(s) op te starten.

Toegepast

Door middel van een zorgvuldige analyse van de regio en meerdere gesprekken met de gemeentes en stakeholders is een aanbeveling gedaan over de vervolgstappen om een Circelstad te starten.

Resultaat

Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat Alphen aan den Rijn zeer enthousiast is om dit verder in gang te zetten en er voldoende voedingsbodem is om dit tot een succes te maken.

circulaire bouw, cirkelstad, geen afval geen uitval

Specialisten

Ingrid van Gent
+31 10 333 0475 | info@plennid.com
Kees van Rengs - Oprichter/Eigenaar Plennnid
Contact

Circulair Houtketen plan

Plennid laat zien hoe je met de Circulaire houtketen een positieve sociale, ecologische en economische impact kan realiseren.

Door efficiënt gronstofmanagement zorgen wij voor een zo hoogwaardig mogelijke opwaardering van het hout dat vrijkomt binnen gemeentes.